P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicSerwis detektorów i systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu.

Usługi i serwis detektorów oraz systemów detekcji gazów.


Oferujemy wsparcie dla naszych klientów w szerokim zakresie zwiazanym z systemami detekcji marki MSR. Projektanci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji, szkoleń, publikacji i wsparcia projektowego przy realizacji projektów obiektów wymagających zastosowania systemów detekcji gazów. Naszym klientom oferujemy ponadto komercyjne dokumentacje projektowe wykonywane przez uprawnionych projektantów włącznie z uzgodnieniami rzeczoznawców ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcy instalacji mogą liczyć na przygotowanie systemu detekcji zgodnie z wymogami obiektu, bezpłatne przeprogramowanie urządzeń w naszym serwisie stacjonarnym lub odpłatne w terenie, jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji inwestycji oraz niezbędne wsparcie merytoryczne do zakupionych systemów. Dla użytkowników systemów detekcji oferujemy wsparcie w zakresie utrzymania i eksploatacji obejmujące serwis detektorów i systemów detekcji gazów gwarancyjny i pogwarancyjny, bezpośrednio na obiektach oraz w serwisie stacjonarnym, a w tym usługi takie jak przeglądy techniczne, kalibracje, wzorcowania, naprawy. Dodatkowo oferujemy modernizacje istniejących już systemów i dopasowanie ich do zmian zachodzących na obiektach.
Poszczególne usługi oraz niezbędne informacje prezentujemy w poszczególnych działach:

Projektowanie detektorów i systemów detekcji gazów.

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW

Instalacja detektorów i systemów detekcji gazów.

INSTALACJE SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW

Uruchomienia detektorów i systemów detekcji gazów.

URUCHOMIENIE SYSTEMU DETEKCJI GAZÓW

Serwis systemów detekcji gazów, kalibracja detektorów.

SERWIS SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW
KALIBRACJA DETEKTORÓW

Reklamacje zakupionych produktów.

REKLAMACJE PRODUKTÓW