P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicInstalacja i montaż systemów detekcji gazów.

Instalacja systemów detekcji gazów.

Instalowanie systemów wykrywania i pomiaru gazów.

Bezpieczeństwo obiektu jest priorytetem, a tym samym instalacje bezpieczeństwa takie jak system detekcji gazów, muszą być wykonane profesjonalnie z zachowaniem wszelkich wymogów. O sprawności instalacji decydują szczegóły, a w krytycznym momencie system ma tylko jedną szansę zadziałania. Instalacji elementów systemu bezpieczeństwa nie powinny dokonywać przypadkowe osoby, które na codzień realizują zupełnie inne prace. Efektem takich prac mogą być trudno-wykrywalne usterki, które mogą ujawnić się dopiero w sytuacji krytycznej.
Oferta P.T.SIGNAL obejmuje także wykonawstwo prac montażowych i konfiguracyjnych systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. Jesteśmy w stanie wykonać system kompleksowo od projektu, przez instalację do odbioru i obsługi serwisowej. Nasi pracownicy posiadają szerokie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie obejmujące realizacje dla obiektów komercyjnych, komunalnych, przemysłowych i specjalistycznych. Realizujemy prace w obiektach objętych strefami zagrożenia wybuchem, strefami czystymi czy kontaktem z żywnością. Instalacje przez nas wykonane pracują w chłodniach, oczyszczalniach i laboratoriach.

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół wykonawczy P.T.SIGNAL