P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicProjektowanie systemów detekcji gazów.

Projektowanie systemów detekcji gazów.

Projektowanie systemów wykrywania i pomiaru gazów.

Podstawą każdego systemu detekcji gazów jest dokumentacja projektowa wykonana przez uprawnionego projektanta. Prawidłowy dobór parametrów systemu detekcji oraz rozwiązań technicznych dopasowanych do obiektu wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Oferta P.T.SIGNAL obejmuje projektowanie systemów detekcji gazów wraz z możliwym uzgodnieniem z rzeczoznawcą ochrony przeciwpożarowej wymaganym przez przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"

"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki."

"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania".


Wykonywane przez nas projekty opierają się przede wszystkim o określone wspólnie potrzeby obiektu. Priorytetem jest wybór najkorzytniejszego rozwiązania zarówno pod względem funkcjonalnym jak i ekonomicznym przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Elastyczna struktura cyfrowych systemów MSR pozwala na tworzenie dopasowanych rozwiązań o znacznych oszczędnościach kosztów montażu, a dzięki wykonanemu przez nas projektowi możliwy jest wybór najtańszego wykonawcy bez obawy o prawidłowość zastosowanego rozwiązania.
Projektowanie systemów wykrywania i pomiaru gazów obejmuje obiekty o różnym przeznaczeniu i stopniu trudności takie jak budynki wielomieszkaniowe, obiekty komercyjne, zakłady przemysłowe, struktury komunalne oraz skomplikowane obiekty technologiczne.
Zaprojektowane przez nas systemy chronią m.in. takie obiekty jak:

           
             
             
               


Zaufaj profesjonalistom.
Zespół projektowy P.T.SIGNAL


Projektanci mogą liczyć na bezpłatną pomoc naszego działu wsparcia projektowego. Szczegóły w zakładce:

Pomoc i wsparcie projektowe dla projektantów w zakresie systemów detekcji gazów.

WSPARCIE PROJEKTANTÓW SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW