P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicSystem detekcji gazu w kuchniach, lokalach, strefach gastronomicznych i foodcourt'ach.

System detekcji gazu w kuchni, lokalu, strefie gastronomicznej, foodcourt

Kuchnia, lokal restauracyjny, strefa gatronomiczna, foodcourt system detekcji gazu.

System detekcji gazu w kuchni lub lokalu gastronomicznym jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa. Stosowane w gastronomii urządzenia gazowe są często przesuwane w celu utrzymania czystości lub przełączane zależnie od bieżących potrzeb. Aby ułatwić ten proces stosuje się elastyczne przewody gazowe, które dużo szybciej się zużywają i łatwiej ulegają usterkom. Także stała instalacja gazowa jest znacznie bardziej narażona niż podobna instalacja w kotłowni czy na zakładzie produkcyjnym. To oznacza zwiększone zagrożenie nieszczelnościami i uszkodzeniami. Zadaniem detektorów w lokalach gastronomicznych i kuchniach jest zabezpieczenie obiektu, szczególnie w czasie kiedy przestaje on być użytkowany i nie ma pracowników, którzy mogliby zapobiec wypadkowi. Częstym przypadkiem jest uszkodzenie instalacji gazowej podczas wieczornego sprzątania, które pozostaje niezauważone, aż do ponownego otwarcia lokalu.

Aby system detekcji gazu był efektywny w tego typu miejscach musi być odporny na bardzo trudne warunki tam panujące jak para wodna, tłuszcz, gwałtowne zmiany temperatur i wilgotności oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia w powietrzu będące naturalnym skutkiem intensywnych procesów kulinarnych. Należy pamiętać, że kuchnia lokalu gastronomicznego jest zupełnie inna niż dobrze każdemu znana kuchnia domowa i natężenie “zanieczyszczeń” mających wpływ na prawidłową detekcję jest znaczne. Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie urządzeń, aby pomiar był efektywny i mógł automatycznie zamknąć instalację jeżeli zajdzie taka potrzeba. Prawidłowe rozmieszczenie pomaga także zminimalizować czynniki mogące wpłynąć na ryzyko zakłóceń pracy detektora. Typowo zaleca się stosowanie urządzeń o stopniu ochrony IP65 natomiast w przypadku miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzące z procesów przygotowania potraw, stopień ochrony powinien wynosić IP66. Drobinki tłuszczu unoszą się nawet do kilku metrów od urządzeń. Kolejnym kluczowym aspektem, który warto wziąć pod uwagę to technologia sensora (sposób w jaki detektor wykrywa gaz). Uwzględniając warunki panujące w kuchniach i lokalach gastronomicznych gdzie często dochodzi do zmian temperatur, a skoki wilgotności w postaci pary wodnej są częstym zjawiskiem, odpowiednim wyborem są detektory wykorzystujące technologię katalityczną. Sensory tego typu są znacznie odporniejsze na warunki panujące w kuchniach i lokalach gastronomicznych niż dawniej stosowana technologia półprzewodnikowa, która bardzo często powodowała fałszywe alarmy ze względu na ich wrażliwość na zmiany wilgotności oraz substancje znajdujące się w powietrzu.

Dla odpowiedniego zabezpieczenia obiektu znaczenie ma także czy jest to samodzielny lokal gastronomiczny lub kuchnia czy wiele lokali w strefie gastronomicznej (tzw. foodcourt). System detekcji gazu dla kuchni lub lokalu gastronomicznego będącego odosobnionym obiektem najczęściej składa się z centrali, sygnalizacji optyczno-akustycznej oraz zaworu odcinającego. Sytuacja jednak zmienia się kiedy mamy do czynienia ze strefą gastronomiczną (foodcourt’em). System detekcji gazu dla stref gastronomicznych (foodcourt’ów) musi zapewniać bowiem bezpieczeństwo, a jednocześnie nie może przy alarmie w jednym lokalu, odcinać gazu we wszystkich lokalach lub całym obiekcie (np. galerii handlowej, szpitalu lub innych większych obiektach). Takie zdarzenia powodują wymierne straty dla lokali i spore problemy dla właściciela obiektu. Po każdym takim zdarzeniu konieczne jest zweryfikowanie przyczyny przez uprawnioną do tego typu czynności osobę i przywrócenie do stanu gotowości. Sprawdzenie całej instalacji obiektu (nie wiemy bowiem czy po jej zamknięciu awaryjnym nie zostały gdzieś otwarte odbiorniki) jest procesem długotrwałym i często wiąże się z przestawieniem wyposażenia. Rozwiązaniem dla takich miejsc są cyfrowe systemy detekcji gazu dla stref gastronomicznych i foodcourt’ów umożliwiają odcinanie gazu w zależności od miejsca wystąpienia problemu nie zaburzając pracy pozostałych odbiorców.

Zarządzanie współczesnymi obiektami jest trudne bez systemów nadzoru. Dlatego również system detekcji gazu musi mieć możliwość wyjścia cyfrowego RS485 Modbus RTU aby przesyłać informacje do BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquistion), które odpowiadają za kontrolę obiektu. Kosztowna powierzchnia powoduje, że w niewielkich lokalach często skupione jest wiele instalacji i nie zawsze dysponujemy swobodnym miejscem dostępu np. do sufitu ze względu na przebiegające kanały wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne lub wodne. Opcja PolyRange czyli tzw. sensor wyniesiony umożliwia dostęp do miejsc trudnodostępnych (wysokich, lub ciasnych) za pomocą sensora umieszczonego na wysięgniku z możliwością demontowania z poziomu podłogi. To ogromne ułatwienie serwisowe podobnie jak wymienne sensory w technologii X-Change. Z kolei zawory EVA z możliwością zasilania 230VAC likwidują barierę odległości dawniej stosowanych zaworów 12VDC i umożliwiają montaż w znacznej odległości od centrali.

Obowiązujące regulacje prawne, rozwiązania projektowe, przykładowe instalacje oraz unikatowe funkcje konieczne w gastronomii znajdują się w materiałach informacyjno-projektowych poniżej.

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w kuchniach, lokalach i strefach gastronomicznych, foodcourt'ach:
- metan (CH4) - przy zasilaniu gazem ziemnym
- propan-butan (LPG) - przy zasilaniu gazem płynnym
- ditlenek węgla (CO2) - wielopalnikowe kuchnie pracujące ciągle zużywające tlen w procesie spalania, chłodnie z czynnikiem R744 CO2 oraz butle z (CO2) do napojów gazowanych.
- freony - chłodnie z czynnikami freonowymi CFC, HFC, HCFC, R...


SYSTEMY DETEKCJI GAZU Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocześniejsza cyfrowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 zaprojektowana aby zapewnić wymaganą funkcjonalność, ochronę obiektu i komfort użytkowania, w każdej aplikacji oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa. Spełnia m.in. normę PN-EN 50271 dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe oraz normę PN-EN 50545-1 dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach. Centrala GC06 jest dostępna w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o dopasowanej do danego obiektu funkcjonalności.

W wersji standardowej:
Może obsługiwać nawet do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 używając standardu komunikacyjnego RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych z użyciem komunikacji analogowej 4-20mA. Każdy z detektorów może wykrywać dowolny gaz i może mieć 4 dowolnie zaprogramowane progi alarmowe (umożliwa m.in. podpięcie czujników temperatury lub wilgotności). Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost stężenia gazu, na spadek stężenia lub na wzrost i spadek (np. dla detektorów tlenu). Centrala oferuje 2 równoległe pomiary: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value) co ma szczególne znaczenie przy detekcji gazów toksycznych wobec których przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS, NDSCh stosują wartości uśrednione.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Progi alarmowe mogą być ustawiane dowolnie na wartość bieżącą lub średnią (np. progi w oparciu o przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh). Centrala posiada wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) oraz wyjście stykowe awarii (COM/NC). Pomiary wskazywane są dla każdego detektora naprzemiennie na wbudowanym wyświetlaczu LCD, a bieżący sygnalizowany jest z użyciem 4 LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). Centrala posiada pamięć zdarzeń, a 6 przycisków sterowniczych umożliwia poruszanie się po przejrzystym i intuicyjnym menu. Centrala Gas Controller 06 posiada zaawansowany system autodiagnostyki wskazujący użytkownikowi ewentualne nieprawidłowości za pomocą kodów błędów umożliwiając precyzyjną lokalizację i usunięcie problemu. GC06 montowane jest na szynę TS35 i zajmuje 6 segmentów. Zasilanie centrali 24VDC.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard2 GC06 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom bezpieczeństwa SIL2!

Możliwe rozszerzenia i opcje:
Do 32 detektorów analogowych i do 32 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzających EP-06), optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń (moduł pamięci), interfejs RS485 z protokołem Modbus RTU do połączenia z innymi systemami np. BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), zasilanie rezerwowe (buforowe).Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.SCHEMATY SYSTEMU DETEKCJI W LOKALACH I STREFACH GASTRONOMICZNYCH


Systemy detekcji gazów dla kuchni lokali i strefy gastromicznej lub foodcourt to przede wszystkim odpowiednie parametry (IP65 lub IP66) i technologia pomiarowa (katalityczna). Niemniej ważna pozostaje funkcjonalność, która musi ograniczać utrudnienia funkcjonowania lokali do minimum i nie powinna dopuścić aby alarm z jednego lokalu miał wpływ na pozostałe.
Poniżej prezentujemy typowe schematy systemów detekcji gazów do kuchniach i lokalach gastronomicznych, które

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kuchni lokalu gastronomicznego JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KUCHNI LOKALU
GASTRONOMICZNEGO

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kuchni lokalu gastronomicznego CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KUCHNI LOKALU
GASTRONOMICZNEGO

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kuchni i kotłowni JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KUCHNI I KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kuchni i kotłowni CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KUCHNI I KOTŁOWNI

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kotłowni i 2-óch kuchni JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KOTŁOWNI I 2 KUCHNI

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla kotłowni i 2-óch kuchni CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI DLA
KOTŁOWNI I 2 KUCHNI

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla strefy gastronomicznej food court JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI DLA
STREFY LOKALI
GASTRONOMICZNYCH
FOOD COURT

PolyGard2 schemat systemu detekcji dla strefy gastronomicznej food court CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI DLA
STREFY LOKALI
GASTRONOMICZNYCH
FOOD COURT