P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-Electronic Detektor LPG MSR PolyGard2 czujnik LPG PolyXeta2 Ex

Detektor LPG

Detektor LPG

Detektor LPG jest jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa gazowego w wielu obiektach zagrożonych wyciekiem tego gazu z instalacji. W Polsce silnie rozwinięta jest branża LPG w zakresie napędu pojazdów mechanicznych. Według szacunków ok. 15% pojazdów jest zasilanych tym paliwem. Dopuszczenie parkowania pojazdów z instalacją LPG w halach garażowych zgodnie z przepisami wymaga zastosowania detektorów LPG niezależnie od wielkości garażu (ilości miejsc postojowych).

LPG (Liquefield Petroleum Gas) to inaczej gaz płynny (propan-butan). Jest to mieszanina 2 gazów: propanu (C3H8) i butanu (C4H10). Poniższa tabela prezentuje szczegółowe parametry propanu i butanu:

Rodzaj gazu Wzór Współczynnik ciężaru w stosunku do powietrza przy temperaturze powietrza 0oC
(powietrze = 1,0)
Dolna Granica Wybuchowości (DGW)
wg normy
PN-EN-60079-20-1 2010P
Górna Granica Wybuchowości (GGW)
wg normy
PN-EN-60079-20-1 2010P
Klasa temperaturowa Grupa
Propan C3H8 1,52 1,7 %v/v 10,9%v/v T1 IIA
Butan C4H10 2,01 1,4 %v/v 9,3%v/v T2 IIA
(Parametry propanu i butanu)

Detektory LPG należy lokalizować przy podłożu z uwagi na to, że propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i będzie zmierzał do dołu snując się i przedostając do wszelkich zagłębień w związku z tym hale garażowe dopuszczone do parkowania pojazdów z instalacją LPG nie powinny mieć żadnych zagłębień połączonych z układem kanalizacyjnym (odpływowym) np. studni, odpływów czy separatorów gdyż LPG wydostające się z nieszczelnej instalacji samochodowej może przedostać się do układu kanalizacji. Niedopuszczalne są próby “zabezpieczania” takich studni detektorami LPG, nie certyfikowanymi klapami lub włazami dostępowymi itp.

Detektor LPG to ważny element zabezpieczenia obiektu. Informuje o możliwym rozszczelnieniu instalacji gazowej pojazdu. Sygnał z detektora LPG nie może być traktowany tak samo jak np. sygnał z detekcji tlenku węgla (CO). LPG nie jest naturalnym produktem spalin, który okresowo pojawia się w hali i jego usuwanie jest regulowane w stosunku do stężenia. Sygnał z detektora LPG oznacza możliwość poważnej awarii pojazdu. Tym samym system nie może sterować tymi samymi poziomami alarmowymi (wyjściami sterującymi) z detektorów CO i LPG. Detekcja CO ma przewietrzyć halę z mocą dostosowaną do stężenia i dopiero kiedy stężenia wskazuja na awarie wentylacji informować obsługę. Natomiast detekcja LPG z założenia ma zapewnić szybką reakcję wentylacji na pełnej mocy i powiadomić obsługę o możliwym zagrożeniu umożliwiając jednocześnie lokalizację prawdopodobnej awarii. Obsługa hali garażowej musi dostać jasną informację gdzie ma szukać zagrożenia, a ponieważ musi zareagować odpowiednio szybko to nie może szukać, który detektor ma zapaloną czerwoną diodę alarmu (jak to miało miejsce w starych konstrukcjach analogowych). Szukanie alarmującego detektora w hali gdzie jest ich kilkadziesiąt to poważny błąd projektowy. Taka informacja musi się pojawiać na centrali co daje jasną informację gdzie należy się udać, i którą część hali należy sprawdzić i zabezpieczyć.

W przypadku osiągnięcia stężeń niebezpiecznych ludzie wewnątrz hali powinni ją opuścić, a kolejni nie powinni do niej wchodzić. Do ostrzegania służą podświetlane tablice ostrzegawcze. Ważne aby informacje na nich wyświetlane były czytelne i jednoznaczne. Coraz częściej stosuje się tablice piktogramowe szczególnie w obiektach publicznych odwiedzanych przez obcokrajowców. Jednocześnie musimy pamiętać, że inne informacje będą wyświetlane w przypadku nadmiaru tlenku węgla (spalin), a inne w przypadku wycieku gazu wykrytego przez detektory LPG. Rozróżnienie sygnałów CO i LPG to drugi ważny wymóg instalacji detekcyjnej. Z tego względu detektory 2 sensorowe CO+LPG bez rozdziału sygnałów są niedopuszczalne. Tablice nie mogą też być załączane zbyt wcześnie (na najniższych progach) gdyż zbyt częste załączanie spowoduje ignorowanie sygnału przez obsługę i użytkowników. Tym samym jednoczesne załączanie wentylacji i tablic ostrzegawczych to błąd ponieważ wentylacja musi mieć czas na zadziałanie i usunięcie zagrożenia. Dopiero jeżeli to się nie uda (np. wentylacja jest uszkodzona lub spalin jest zbyt dużo) to kolejny wyższy próg ma spowodować uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej. Tym samym większa ilość dostępnych progów alarmowych umożliwia efektywniejsze sterowanie urządzeniami wykonawczymi (sygnalizacją, wentylacją, powiadomieniem służb).

Detektor LPG w związku z tym, że jest przeznaczony do pomiaru gazu wybuchowego dokonuje pomiaru w zakresie 0-100% Dolnej Granicy Wybuchowości (DGW). Stosowane dawniej sensory półprzewodnikowe dzisiaj są wypierane przez znacznie lepsze sensory katalityczne, które zapewniają stabilny pomiar, radykalnie mniejszą wrażliwość na zakłócenia i większą selektywność (znacznie mniejszą reakcję na inne gazy niż LPG).

Progi alarmowe warto ustawić z pewnym buforem zakresu tak aby zapewnić odpowiedni czas między wykryciem zagrożenia, reakcją urządzeń wykonawczych (wentylacji), a eliminacją zagrożenia. Pierwszy próg nie powinien być niższy niż 10% zakresu ze względu na błąd pomiarowy oraz możliwe “śmieci” w powietrzu stanowiące zakłócenia. Przepisy nie narzucają określonych progów alarmowych w związku z czym to projektant dobiera je odpowiednio do potrzeb (przykładowe progi alarmowe LPG w systemie z wentylacją kanałową zebrano w tabeli poniżej).

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Powiadomienie BMS Reakcja urządzeń wykonawczych
WENTYLACJA KANAŁOWA
10% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji na I biegu
20% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji na II biegu
30% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 3 alarm optyczny załączenie sygnalizacji optycznej tablice LPG
40% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 4 alarm akustyczny załączenie sygnalizacji akustycznej
Zakres pomiarowy detektora LPG: 0-100% DGW

Nieco inaczej wygląda sterowanie urządzeniami wykonawczymi przy zastosowaniu popularnej wentylacji strumieniowej. O ile przy gazach toksycznych możemy płynnie zwiększać siłę wentylacji poprzez dołączanie kolejnych wentylatorów o tyle w przypadku gazów wybuchowych wentylacja musi zareagować stanowczo. Pierwszy próg jest ustawiony nisko i może reagować na różne “śmieci” jak np. opary niedopalonego paliwa, natomiast drugi z reguły może już oznaczać realne zagrożenie. W przypadku gazów wybuchowych oznacza to wyciek z instalacji pojazdu. Tym samym instalacja musi zabezpieczyć obiekt. Jeżeli to się nie da i stężenie będzie rosnąć nadal system musi jednoznacznie o tym powiadamiać użytkownika. Warto pamiętać, że wentylacja strumieniowa odmiennie od kanałowej nie wyciąga gazu tylko go rozrzedza i przepycha w kierunku wylotów. Tym samym wyloty muszą być odpowiednio zaprojektowane (m.in. do ciężaru gazu). Jednocześnie inaczej niż w przypadku emitowanych stopniowo spalin możemy mieć do czynienia z nagłym rozszczelnieniem zbiornika i wentylacja strumieniowa musi mieć możliwość poradzenia sobie z powstającą szybko chmurą gazu wybuchowego.

Poziom gazu Rodzaj pomiaru Próg alarmowy detektorów Rodzaj alarmu Powiadomienie BMS Reakcja urządzeń wykonawczych wentylacja strumieniowa
10% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 1 brak alarmu załączenie wentylacji na 25%
20% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 2 brak alarmu załączenie wentylacji na 100%
30% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 3 alarm optyczny załączenie sygnalizacji optycznej tablice LPG
40% DGW wartość bieżąca CV - current value PRÓG 4 alarm akustyczny załączenie sygnalizacji akustycznej
Przykładowe progi alarmowe detektora LPG w systemie z wentylacją strumieniową. Zakres pomiarowy detektora LPG 0-100% DGW.

Szerzej opisane systemy w, których zastosowane są detektory LPG znajdziemy w opisach obiektów poniżej:

Systemy detekcji gazów dla kotłowni

KOTŁOWNIE

Systemy detekcji gazów dla hal ogrzewanych nagrzewnicami

HALE OGRZEWANE NAGRZEWNICAMI

Systemy detekcji gazów dla garaży

GARAŻE

Systemy detekcji gazów dla stacji kontroli pojazdów (SKP) i warsztatów

STACJE KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATY

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

PRZEMYSŁ

Rodzaje detektorów LPG.


MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyGard2 MSC2 samodzielny czujnik gazów palnych i toksycznych.

Samodzielny detektor gazów MSC2
Multi Sense Controller


Detektor samodzielny MSC2

Samodzielny detektor PolyGard2 MSC2 to rozwiązanie dedykowane do niewielkich pomieszczeń wymagających lokalnej detekcji gazów i sygnalizacji gdzie nie ma potrzeby stosowania rozbudowanego systemu z centralą. Detektor samodzielny oznacza urządzenie, które łączy w sobie funkcję detekcji i funkcję sterowania innymi urządzeniami (czyli nie potrzebuje dodatkowej centrali lub innych elementów aby działać i chronić pomieszczenie). Cyfrowy czujnik gazów MSC2 może także (opcjonalnie) być podłączony do większego adresowalnego systemu (MSR PolyGard2) lub może wysyłać informacje do systemów nadzoru budynku BMS - (Building Menagement System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Konstrukcja detektora umożliwia podłączenie do 3 sensorów gazów (z ponad 50 dostępnych substancji) co tworzy z niego prawdziwy detektor wielogazowy. Oczywiście możliwe jest podpięcie sensorów wyniesionych (czyli oddalonych na przewodzie). Przykładow często spotykane rozwiązanie (sensor gazu lżejszego od powietrza pod sufitem, sensor tlenu wraz z modułem detektora na wysokości głowy człowieka i sensor gazu cięższego przy podłożu). Wielofunkcyjność detektora gazów MSC2 i możliwość dopasowania do wielu obiektów zapewniają liczne możliwości rozszerzeń i opcji.

Cechy montażowe i konstrukcja detektora:
MSC2 to kompaktowe urządzenie z wieloma ułatwieniami montażowymi. Elementem bazowym jest płyta główna, płyta czołowa (w wersji z wyświetlaczem) i obudowa. Demontowalna płyta główna umożliwia praktycznie dowolny montaż dławnic i sensorów zależnie od potrzeb na obiekcie. Płyta czołowa jest przytwierdzona na stałe do obudowy czołowej, ale cała obudowa czołowa także może być zdjęta co upraszcza montaż detektora. Drobne detale jak dławnice z wypełnieniem dla 2 przewodów, czy dobrej jakości zakręcane wtyczki są cechą charakterystyczną wszystkich konstrukcji MSR. Zróżnicowane wtyki dla poszczególnych podzespołów minimalizują ryzyko błędnego podłączenia elementów. Detektor moze być wyposażony w wyjścia stykowe, które sa zlokalizowane u góry (podobnie jak wejście zasilania) co ułatwia montaż nie wymuszając na instalatorze "obchodzenia" detektora przewodami i wpinania ich od dołu.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa
Czujnik gazów MSC2 wnętrze
Detekotr gazów MSC2 z przedłużonym sensorem

Właściwości fizyczne:
MSC2 jest nie tylko funkcjonalny, ale także charakteryzuje się wysoką odpornością o stopniu IP64. Stopień ochrony można zwiększyć do IP66 stosując dodatkową osłonę. Poliwęglanowa uszczelniona obudowa wraz ze skręcanymi dławnicami zapewniają wymaganą ochronę wnętrza.

Sensory:
Samodzielny detektor gazów MSC2 umożliwia podłączenie 1, 2 lub 3 sensorów zapewniając każdemu z nich indywidualny adres i wskazując ich pomiar naprzemiennie. Moduły sensoryczne wykonane są w technologii X-Change co oznacza, że są wpinane na wtyczkę i mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika obniżając tym samym koszty eksploatacji i ułatwiając obsługę. Dostępne gazy i opary znajdują się w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Każdy z sensorów jest identyfikowalny i jego pomiar jest widoczny na wyświetlaczu detektora (naprzemiennie). Jednocześnie dla każdego sensora mogą być prowadzone równolegle 2 pomiary wartości bieżącej (CV - current value) oraz wartośi średniej (AV - average value). Ma to szczególne znaczenie w detekcji gazów toksycznych, gdzie istotny jest czas ekspozycji (narażenia) na daną substancję. Wprost określają to obowiązujące regulacje prawne o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh), które podają toksyczne właściwości substancji właśnie jako funkcje średniej ważonej (czyli nie chwilowej bieżącej wartości). Każdy sensor może mieć przypisane dowolne 4 progi alarmowe co umożliwia adekwatne dopasowanie reakcji presonelu i urządzeń zabezpieczających (w starych systemach 2 progowych było to znacznie ograniczone do funkcji ostrzeżenie/alarm). Progi mogą być zaprogramowane na wartość chwilową lub na wartość średnią oraz na spadek lub na wzrost (lub na obie funkcje np. w magazynach gazów obojętnych i tlenu).

Funkcje sterownicze i alarmowe:
Detektor samodzielny pełni funkcję zarówno detektora jak i centrali, a więc musi dysponować odpowiednimi możliwościami sterowania. W MSC2 mamy szeroki wachlarz do wyboru. Wyjścia stykowe, wyjście analogowe 4-20mA, sygnalizacja optyczna (zmiennokolorowy wyświetlacz bez alarmu zielona, w czasie alarmu czerwony; diody LED zasilania, alarmu, awarii), sygnalizacja optyczno-akustyczna wewnętrzna (do pomieszczeń), wyjście cyfrowe RS485 Modbus RTU lub DGC Bus dla systemów nadzorczych.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- nie wymaga centrali
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym
- wyjścia sterownicze dla urządzeń zewnętrznych

Wybrane opcje dodatkowe:
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- sensor wyniesiony (nawet do 30m od płyty głównej detektora np. dla pomieszczeń zamkniętych)
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- dostępna opcja bez wyświetlacza

Detektor samodzielny MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  Czujnik wielogazowy MSC2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  MSC2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  MSC2 osłona bryzgoszczelna IP66 Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.

MSR PolyXeta2 detektor gazów o konstrukcji przeciwwybuchowej (Ex).

Detektor PolyXeta2 (Ex)


Detektor PolyXeta2 bez wyświetlacza   Detektor gazów PolyXeta2 podczas normalnej pracy ekraz zielony   Czujnik gazów PolyXeta2 w trakcie alarmu ekran czerwony

Detektor PolyXeta2 to cyfrowy czujnik gazów w wykonaniu przeciwwybuchowym będący elementem systemu detekcji MSR PolyGard2. Może być wyposażony w 1 sensor gazów lub oparów z ponad 50 dostępnych substancji. Detektor jest oferowany w kilku wersjach i opcjach funkcjonalnych co ułatwia dopasowanie systemu do wymagań danego obiektu.

Cechy budowy detektora:
Czujnik gazów PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową zgodnie z dyrektywą ATEX, a tym samym może być stosowany w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z nadanymi cechami Ex zawartymi w karcie katalogowej. Urządzenie posiada liczne ułatwienia montażowe jak możliwość zamówienia wersji z dodatkowymi dławnicami, przykręcaną listwę montażową, specjalne przyłącze uziemiające na obudowie i wewnątrz detektora wyposażone w wysokiej jakości śrubunek z zabezpieczeniem samoistnego odkręcenia, samozaciskowe złączki przewodów z dźwigniami ułatwiającymi wetknięcie przewodu czy wtykany panel czołowy w wersji z wyświetlaczem.

Cechy fizyczne:
PolyXeta2 jest także wyjątkowa pod względem odporności i stopnia ochrony. Standardowo oferowany stopień ochrony to IP64, ale projektanci detektora uwzględnili także wymagania obiektów o trudniejszych warunkach i dzięki nakładce SplashGuard możemy zapewnić ochrone na poziomie IP66. Jednak nakładka posiada także secjalny wypust do którego można podłączyć elastyczny wężyk (na stałe lub tymczasowo) i można w ten sposób podać gaz do sensora w celu kalibracji lub okresowego testu. Jest to unikatowe rozwiązanie umożliwiające umieszczenie detektora w strefie niedostępnej (np. w pomieszczeniach czystych) i zapewnienie serwisu z zewnątrz takiego pomieszczenia.

PolyXeta2 punkty podłączenia uziemienia detektora  PolyXeta2 wnętrze detektora  Osłona bryzgoszczelna SplashGuard IP66 dla detektora PolyXeta2  Czujnik gazów PolyXeta2 z założoną osłoną SplashGuard IP66

Sensor:
Detektor PolyXeta2 wyposażony jest w jeden sensor (lista dostępnych gazów w karcie katalogowej). Oferowane są sensory katalityczne, elektrochemicznie i podczerwone zależnie od rodzaju gazu i potrzeb. Oczywiście w systemie detektor ma swój własny adres i centrala dokładnie identyfikuje urzadzenie. Technologia X-Change zapewnia możliwość samodzielnej wymiany modułu sensorycznego.

PolyXeta2 wymienne sensory w technologii X-Change

Możliwości pomiarowe:
Pomiar detektora wyświetlany jest na centrali i podawane są 2 wartości jednocześnie: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value). Tym samym alarmy z detektora mogą być ustawiane dowolnie co umożliwia spełnienie wymogów przepisów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS i NDSCh. Ma to szczególne znaczenie przy detekcji gazów trujących, których wpływ na organizm ludzki zależny jest zarówno od stężenia jak i od czasu ekspozycji. Detektor może mieć ustawione (konfigurowalne) 4 progi alarmowe (na wzrost, spadek lub w różne strony np. dla detektorów tlenu).

Parametry przeciwwybuchowe:
Detektor PolyXeta2 posiada konstrukcję przeciwwybuchową do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwe są 3 warianty wykonania: dla strefy 2, dla strefy 1 i dla strefy 1 z możliwością otwarcia obudowy w strefie zagrożonej. Detektor spełnia stosowne wymogi normy PN-EN 60079 w zależności od wybranej wersji.

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone
- spełnia normę PN-EN 50271, SIL2 oraz PN-EN 60079 (ATEX)
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (lub IP66 ze SplashGuard)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i ułatwieniom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)

PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyXeta2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu 

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyXeta2 znak CE   PolyXeta2 znak Ex   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.