P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicMSR PolyGard2 system detekcji gazów dla hal garażowych i parkingów podziemnych.

System detekcji gazów w hali garażowej
Detekcja gazów zgodna z normą PN-EN 50545

PolyGard2 system detekcji gazów w hali garażowej.

System detekcji gazów w hali garażowej to dość popularne zabezpieczenie przed nadmiernym stężeniem gazów toksycznych lub wybuchowych w obiektach gdzie parkowane są pojazdy sinikowe. Wydawałoby się, że hale garażowe to bezpieczne obiekty gdzie pozostawiamy pojazdy i udajemy się w pogoni za swoimi sprawami. Parkingi podziemne znajdują się w budynkach wielomieszkaniowych, galeriach handlowych i obiektach komercyjnych, budynkach użyteczności publicznej, a nawet w niektórych zakładach pracy. Brak miejsca i co za tym idzie wysokie koszty terenu zmuszają do szukamia miejsca dla pojazdów pod ziemią i wydawałoby się, że nic w tym złego gdyby nie fakt, że jest to... bardzo niebezpieczne.

Pojazdy spalające paliwa kopalne zamknięte w ograniczonej przestrzeni stanowią ogromne zagrożenie. Pierwszym problemem są spaliny. Silniki benzynowe lub wysokoprężne emitują duże ilości spalin, które są szkodliwe, a nawet zabójcze dla organizmu człowieka. Najniebezpieczniejszym z gazów zawartych w spalinach jest tlenek węgla (CO) czyli "czad", który jest gazem toksycznym i w odpowiednich stężeniach może zabić już po kilku wdechach. Innym toksycznym gazem jest ditlenek azotu (NO2) powodujący podrażnienie układu oddechowego i zatrucia, a jego kolor jest odpowiedzialny za charakterytyczną barwę smogu. Głównym składnikiem spalin jest ditlenek węgla (CO2), który jest mniej toksyczny, ale skutecznie wypiera tlen, którym oddychamy i nie pozostaje obojętny dla organizmu w dużych stężeniach. Do tego cała masa innych cząstek i gazów mniej lub bardziej toksycznych dla naszego organizmu. Jednak w hali garażowej można także zginąć w bardziej spektakularny sposób. Wystarczy, że w którymś pojeździe wyposażonym w instalację gazową (LPG) nastąpi rozszczelnienie i uwolnienie gazu. Podziemny parking stanowi zamkniętą ograniczoną kubaturę dzięki czemu propan-butan cięższy od powietrza ma idelane warunki aby osiągnąć stężenie wybuchowe i zamienić halę garażową wypełnioną pojazdami z łatwopalną benzyną w "piekło na ziemi". Inne wybuchowe paliwa jak CNG czy H2 są wprawdzie mało popularne w pojazdach osobowych, ale coraz częściej są wykorzystywane do napędu autobusów lub innych pojazdów np. w obrębie zakładów także stanowiąc zagrożenie w miejscu ich garażowania. Mimo to podziemne parkingi są popularne, a dobrze zaprojektowane i prawidłowo eksploatowane są bezpieczne dzięki systemom detekcji gazów.

Obowiązujące przepisy wymagają zainstalowania wentylacji mechnicznej sterowanej detektorami tlenku węgla w hali garażowej powyżej 10 stanowisk oraz detektorami propanu-butanu w halach garażowych dopuszczających parkowanie pojazdów zasilanych gazem LPG. Nie mówią jednak wiele o tym jakie wymogi ma spełniać detekcji i jakie parametry ma posiadać. Te właściwości określa norma PN-EN 50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz w tunelach, która określa nie tylko wartości progów alarmowych (30/60/150ppm średnia ważona - AV), ale także wymagania konstrukcyjne systemów detekcji dla parkingów podziemnych czy garaży takie jak: wymóg zastosowania centrali, wymóg identyfikowalności detektora i alarmu na centrali, stopień ochrony IP54 dla detektorów, 4 wyjść sterujących (3 alarmy + awaria) czy nawet wymóg kalibracji detektorów maksymalnie co 12 m-cy.

Projektując system detekcji gazów w hali garażowej warto wziąć pod uwagę skalę zagrożeń jakie niesie ze sobą zgrupowanie pojazdów w zamkniętej podziemnej hali i dobrać zabezpieczenia w taki sposób, aby zapewnić nie tylko podstawowe bezpieczeństwo użytkowników, ale także komfort użytkowania osobom z problemami układu oddechowego (np. z astmą czy chorobami dróg oddechowych). Wypełnione spalinami powietrze w hali garażowej dla przeciętnego człowieka może wydawać się nieprzyjemne, a dla osób wrażliwych lub chorych może być niebezpieczne lub bardzo niekomfortowe. Tym samym detekcja (NO2 - silniki wysokoprężne - diesel) lub (CO2) jest całkowicie zasadna i potrzebna. Coraz nowocześniejsze i młodsze samochody emitują bowiem coraz mniej toksycznego tlenku węgla, ale emisja ditlenku węgla (CO2) pozostaje nadal wysoka co powoduje, że system detekcji bez detektora (CO2) nie zareaguje i nie włączy wentylacji pomimo wysokiego stężenia spalin.

System detekcji gazów w parkingu podziemnym z prostym sterowaniem włącz/wyłącz (jak w starszych systemach 2 progowych) to dzisiaj bardzo nieefektywne rozwiązanie narażające użytkownika na koszty. Energia elektryczna do zasilania wentylatorów (szczególnie na dużych obiektach) to jeden z kluczowych kosztów. Tym samym nowoczesne systemy oferują sterowanie 4 progowe umożliwiające dopasowanie wydajności wentylacji do prawidłowego usunięcia zagrożenia jednocześnie nie uruchamiając całej dostępnej mocy dla przewietrzenia niewielkich stężeń od jednego czy dwóch pojazdów. Koszt zaoszczędzonej energii elektrycznej wielokrotnie przekracza koszty całego systemu detekcji więc jego prawidłowy dobór jest kluczowy dla późniejszej eksploatacji budynku. Jednocześnie programowalne sterowanie dostępne w cyfrowych systemach detekcji MSR PolyGard2 umożliwia różną reakcję wentylacji w stosunku do zwiększonej ilości spalin oraz do ewentualnego wycieku LPG, który musi zostać szybko zabezpieczony przez zdecydowaną reakcję wentylatorów.

Najnowszym rozwiązaniem jest integracja systemu detekcji gazów MSR PolyGard2 z systemem wskazywania wolnych miejsc parkingowych MSR Traffic ParkGard. System ParkGard to znane rozwiązanie bazujące na wskaźnikach wolnych miejsc parkingowych (zielony - wolne, czerwony - zajęte) oraz na przekazywaniu tej informacji do tablic kierujących pojazdy w wolne sektory. Oczywiście przy wysokim stężeniu gazów nie jest wskazane aby do danego sektora wjeżdżały kolejne pojazdy emitujące kolejne m3 gazów. Połączone systemy PolyGard2 i ParkGard2 mogą przekierować pojazdy do innych sektorów dzięki czemu zagrożony sektor może zostać szybciej "oczyszczony" przy mniejszym wydatku wentylacji.

Niby prosty garaż...

Szczegółowe wymogi dla systemów detekcji i rozwiązania opisujemy w poniższych materiałach informacyjno projektowych i zapraszamy projektantów do współpracy oferując bezpłatną pomoc w wykonaniu Państwa projektów.

Sprawdź powiązane przepisy w zakładce: REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE SYSTEMÓW DETEKCJI I DETEKTORÓW GAZÓW

Zagrożenia gazowe w halach garażowych:
- tlenek węgla (CO)
- propan-butan (LPG)
- metan (CNG)
- tlenek azotu (NO)
- ditlenek azotu (NO2)
- ditlenek węgla (CO2)


SYSTEMY DETEKCJI GAZÓW Z CENTRALĄ


MSR PolyGard2 centrala GC06 Gas Controller 06

Centrala Gas Controller 06 GC-06


GC06 centrala detekcji   Centrala systemu detekcji gazów PolyGard2 GC-06   PolyGard2 GC06 centrala w opcji panelowej

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocześniejsza cyfrowa centrala systemu detekcji MSR PolyGard2 zaprojektowana aby zapewnić wymaganą funkcjonalność, ochronę obiektu i komfort użytkowania, w każdej aplikacji oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa. Spełnia m.in. normę PN-EN 50271 dla systemów wykorzystujących techniki cyfrowe oraz normę PN-EN 50545-1 dla systemów detekcji w halach garażowych i tunelach. Centrala GC06 jest dostępna w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o dopasowanej do danego obiektu funkcjonalności.

W wersji standardowej:
Może obsługiwać nawet do 96 detektorów cyfrowych PolyGard2 używając standardu komunikacyjnego RS-485 oraz do 4 detektorów analogowych z użyciem komunikacji analogowej 4-20mA. Każdy z detektorów może wykrywać dowolny gaz i może mieć 4 dowolnie zaprogramowane progi alarmowe (umożliwa m.in. podpięcie czujników temperatury lub wilgotności). Progi alarmowe mogą być ustawiane na wzrost stężenia gazu, na spadek stężenia lub na wzrost i spadek (np. dla detektorów tlenu). Centrala oferuje 2 równoległe pomiary: wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value) co ma szczególne znaczenie przy detekcji gazów toksycznych wobec których przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach NDS, NDSCh stosują wartości uśrednione.

PolyGard2 GC06 wyświetlacz. Widoczne 2 pomiary:
			A-wartość średnia, C-wartość bieżąca.

Progi alarmowe mogą być ustawiane dowolnie na wartość bieżącą lub średnią (np. progi w oparciu o przepisy o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh). Centrala posiada wbudowane 4 wyjścia stykowe SPDT (COM/NO/NC) oraz wyjście stykowe awarii (COM/NC). Pomiary wskazywane są dla każdego detektora naprzemiennie na wbudowanym wyświetlaczu LCD, a bieżący sygnalizowany jest z użyciem 4 LED (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2). Centrala posiada pamięć zdarzeń, a 6 przycisków sterowniczych umożliwia poruszanie się po przejrzystym i intuicyjnym menu. Centrala Gas Controller 06 posiada zaawansowany system autodiagnostyki wskazujący użytkownikowi ewentualne nieprawidłowości za pomocą kodów błędów umożliwiając precyzyjną lokalizację i usunięcie problemu. GC06 montowane jest na szynę TS35 i zajmuje 6 segmentów. Zasilanie centrali 24VDC.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard2 GC06 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom bezpieczeństwa SIL2!

Możliwe rozszerzenia i opcje:
Do 32 detektorów analogowych i do 32 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzających EP-06), optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń (moduł pamięci), interfejs RS485 z protokołem Modbus RTU do połączenia z innymi systemami np. BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), zasilanie rezerwowe (buforowe).Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.MSR PolyGard2 detektor gazów toksycznych i wybuchowych.

Detektor PolyGard2


Detektor PolyGard2 z jednym sensorem   Czujnik PolyGard2 z dwoma sensorami   Detektor PolyGard2 z wyświetlaczem

Detektor PolyGard2 to zaawansowane urządzenie wykrywająco-pomiarowe o prostej i przyjaznej budowie zarówno dla użytkownika jak i instalatora. Cyfrowy czujnik gazów PolyGard2 jest częścią systemu MSR PolyGard2 i może być wyposażony w maksymalnie 3 sensory gazów z ponad 50 dostępnych substancji (w tym tzw. sensory wyniesione czyli oddalone na przewodzie od samego detektora). Detektor oferowany jest w wersji podstawowej oraz z licznymi opcjami i dodatkowymi funkcjami.

Budowa detektora i montaż:
Konstrukcja detektora jest modułowa (obudowa, płyta główna i sensor) co umożliwia wymianę dowolnego elementu bez konieczności wymiany całego detektora. Instalatorzy z pewnością docenią liczne ułatwienia montażowe jak możliwość wyboru otworów pod dławnice i sensory co ułatwia montaż detektora w pionie lub poziomie i dopasowanie do obiektu. Wyjmowana płytka zapewnia łatwą pracę z obudową. Kolejne ułatwienia to dwuprzewodowe wkładki do dławnic umożliwiające wejście i wyjście przewodu jedną dławnicą, wtyczki kablowe umożliwiające podłączenie przewodu do wysokiej jakości zacisków śrubowych i możliwość jego podłączania w dowolnym momencie montażu. Możliwość modyfikacji ilości dławnic na obudowie to świetne rozwiązanie gdy potrzebujemy poprowadzić więcej przewodów, podłączamy wyjścia stykowe w detektorze lub inne elementy instalacji.

PolyGard2 dławnica 2 przewodowa PolyGard2 wnętrze 2 sensory PolyGard2 3 sensory PolyGard2 sensor wyniesiony

Cechy fizyczne:
Czujnik PolyGard2 charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki zewnętrzne. Posiada stopień ochrony IP64. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowej osłony zwiększającej stopień ochrony do IP66. Obudowa wykonana z poliwęglanu posiada uszczelkę, a przewody są wprowadzane za pomocą uszczelniających się dokręcanych dławnic.

Sensory:
Detektor PolyGard2 może mieć wpięte 1, 2 lub 3 sensory. Wymienne sensory w technologii X-Change to kolejne istotne ułatwienie, które pozwala na bezproblemową eksploatację i obniża koszty utrzymania. Dostępne substancje są wyszczególnione w karcie katalogowej.

PolyGard2 wymienne sensory w technologii X-Change

Parametry pomiarowe:
Każdy sensor posiada indywidualny adres i jego pomiar jest wyświetlany na centrali. Każdy pomiar może być wskazywany jako wartość bieżąca (CV - current value) oraz jako wartość średnia (AV - average value). Wartość średnia jest szczególnie przydatna przy pomiarach gazów toksycznych gdzie oddziaływanie na człowieka, a tym samym wartości przyjęte w przepisach o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (NDS, NDSCh) są wyrażane jako średnia ważona. Dla każdego sensora można ustawić 4 progi alarmowe w detektorze (progi mogą być ustawione dowolnie, na wartość chwilową lub na wartość średnią, w tym na spadek stężenia, na wzrost stężenia lub na oba przypadki np. dla detektorów tlenu).

Ważniejsze parametry wersji podstawowej:
- pomiar 1 do 3 gazów
- 4 progi alarmowe
- 2 równoległe pomiary wartość bieżąca (CV - current value) oraz wartość średnia (AV - average value)
- sensory elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, półprzewodnikowe (freony)
- spełnia normę PN-EN 50271, PN-EN 50545-1 oraz SIL2
- łatwy montaż z użyciem 1 przewodu
- nowoczesna i bezpieczna komunikacja w standardzie cyfrowym RS-485
- wysoka dokładność i stabilność pomiarów
- wymienny moduł sensora w technologii X-Change
- bardzo wysoka odporność detektora na warunki zewnętrzne IP64 (z dodatkową osłoną IP66)
- łatwy montaż i wymiana dzięki wymiennym elementom i wtyczkom instalacyjnym

Wybrane opcje dodatkowe:
- podłączenie maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2
- możliwość zamontowania sensora cyfrowego SC2 w odległości do 15 metrów od płyty detektora np. dla obiektów wysokich hal produkcyjnych
- podłączenie maksymalnie jednego sensora SSAX1-1 Znak Ex (przeznaczony do pracy w 1 i 2 strefie zagrożenia wybuchem)
- możliwość zamontowania sensora SSAX1-1 Znak Ex w odległości do 5 metrów od płyty detektora np. zagłębienia i windy pojazdów (Parklift)
- wersja z sygnałem 4-20mA
- wersja z przekaźnikiem (wyjściem stykowym)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (normalna praca - zielony; alarm - czerwony)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny
- sonda kanałowa do montażu w kanałach wentylacyjnych
- IP 66 dzięki zastosowaniu nasadek SplashGuard dla sensorów cyfrowych SC2 i sensorów analogowych MC2 oraz sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem. Znak Ex

PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie normalnej pracy  PolyGard2 wyświetlacz zmiennokolorowy w stanie alarmu  PolyGard2 wbudowany sygnalizator akustyczno-optyczny  PolyGard2 sonda do montażu w kanale wentylacyjnym  PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów cyfrowych SC2 i analogowych MC2 PolyGard2 osłona bryzgoszczelna IP66 dla sensorów SSAX1-1 przeznaczonych do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia wybuchem.  

Dokumenty i certyfikaty:
   PolyGard2 znak CE   PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50545-1 PolyGard2 spełnia normę PN-EN 50271 PolyGard2 stopień bezpieczeństwa SIL2 PolyGard2 wymienne sensory X-Change
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.SCHEMATY SYSTEMU DETEKCJI W HALCH GARAŻOWYCH


Prawidłowe dopasowanie systemu detekcji do hali garażowej czy parkingu podziemnego to niełatwy temat. Nie wystarczy po prostu "rozrzucić" detektory na planie hali garażowej i podłączyć wentylator do styku. Prawidłowe rozmieszczenie i dobór detektorów uwzględnia szereg czynników fizyko-chemicznych, układ obiektu, a nawet sposób korzystania z niego. Sterowanie i sygnalizacja muszą być dopasowane i ich działanie musi zapewnić bezpieczeństwo przy najgorszej możliwej sytuacji. Nierzadko spotykane obliczenia uwzględniające niecałkowite zapełnienie parkingu lub krótki czas pracy silnika pojazdu są bezlitośnie weryfikowane przez zapełnienie parkingów galerii handlowych w okresie świąt czy wyprzedaży, obiektów sportowych w trakcie imprez czy lotniskowych parkingów w okresie szczytu. Zła nawigacja na dużych parkingach, brak systemu wskazywania wolnych miejsc parkingowych, problemy z systemami opłat, a nawet kolizje powodują, że parking wypełniony jest po brzegi, samochody szukające miejsc tłoczą się w alejkach, a wyjazd i wjazd są całkowicie zablokowane przez korek samochodów z włączonymi zimnymi silnikami, których katalizatory nie usuwają toksycznych gazów bo jeszcze nie zdążyły się rozgrzać.

System detekcji gazów w parkingu musi sprostać takim najgorszym scenariuszom i odpowiednio pokierować wentylacją i w najnowszych rozwiązaniach ParkGard przekierowaniem pojazdów do innego sektora. MSR PolyGard2 to nowoczesny cyfrowy system o ogromnych możliwościach i elestycznej budowie co umożliwia dopasowanie go zarówno do małych garaży budynków mieszkalnych jak i największych parkingów komercyjnych. Współczesne budynki to przede wszystkim zdalna kontrola zapewniana przez systemy BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Tak więc integracja z nimi za pomocą wyjścia cyfrowego RS485 ModbusRTU to podstawowy warunek bezpiecznej eksploatacji. Różne sterowanie wentylacją w zależności od wykrytego zagrożenia to zarówno oszczędność kosztów jak i bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy przykładowe schematy systemów detekcji w halach garażowych i zapraszamy do skorzystania z naszej bezpłatnej pomocy projektowej:

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej (CO)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO W
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu podziemnym (CO+LPG)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu wielopoziomowym (CO+LPG)

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
WIELOPOZIOMOWEJ
HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji CO+LPG w hali garażowej JPG

STANDARDOWY SCHEMAT JPG
SYSTEMU DETEKCJI
W HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat detekcji CO+LPG w hali garażowej CAD

STANDARDOWY SCHEMAT CAD
SYSTEMU DETEKCJI
W HALI GARAŻOWEJ

PolyGard2 schemat systemu detekcji CO+LPG w garażu wielopoziomowym JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI W GARAŻU
WIELOPOZIOMOWYM

PolyGard2 schemat systemu detekcji CO+LPG w garażu wielopoziomowym CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI W GARAŻU
WIELOPOZIOMOWYM

PolyGard2 schemat detekcji gazów na parkingu podziemnym z wentylacją strumieniową

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI CO+LPG W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w parkingu wielopoziomowym z wentylacją strumieniową

SCHEMAT SYSTEMU
DETEKCJI W
HALI GARAŻOWEJ
WIELOPOZIOMOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej z wentylacją strumieniową JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI GAZÓW W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat detekcji gazów w hali garażowej z wentylacją strumieniową CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI GAZÓW W
HALI GARAŻOWEJ Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat systemu detekcji gazów na parkingu wielopoziomowym z wentylacja strumieniową JPG

SCHEMAT JPG SYSTEMU
DETEKCJI NA PARKINGU
WIELOPOZIOMOWYM Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄ

PolyGard2 schemat systemu detekcji gazów na parkingu wielopoziomowym z wentylacja strumieniową CAD

SCHEMAT CAD SYSTEMU
DETEKCJI NA PARKINGU
WIELOPOZIOMOWYM Z
WENTYLACJĄ STRUMIENIOWĄSYSTEM WSKAZYWANIA WOLNYCH MIEJC PARKINGOWYCH
SYSTEM PARKINGOWY MSR-TRAFFIC PARKGARD


System parkingowy MSR-Traffic

MSR-Traffic ParkGard to nowoczesny system wskazywania wolnych miejsc parkingowych w garażach oraz na parkingach zewnętrznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz innowacjom jak ultradźwiękowy detektor kątowy, bezprzewodowy detektor magnetyczny czy kompatybilność z systemem detekcji gazów MSR-Electronic PolyGard2 to jedno z najlepszych rozwiązań systemowych dla nowoczesnych parkingów obiektów komercyjnych lub użyteczności publicznej. Pierwsze na świecie rozwiązanie łączące system detekcji z systemiem kierowania pojazdów zapewnia bezkompromisowe bezpieczeństwo obiektu i doskonałą organizację ruchu na parkingu co pozwala na redukcję kosztów utrzymania i zwiększenie przepustowości oraz wykorzystania dostępnej powierzchni, a tym samym wymierne korzyści dla obiektu. Przyjazny parking pozwalający na szybkie znalezienie miejsca postojowego sprawia, że klienci chętniej odwiedzają obiekt co bezpośrednio przekłada się na zyski.