P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicKalibracja detektorów, przeglądy techniczne systemów detekcji gazów.

Przeglądy techniczne systemów detekcji gazów, kalibracja detektorów i obsługa serwisowa.

Kalibracja detektorów gazów.

Wzorcowanie, kalibracja i adjustacja detektorów.

UWAGA Alarm systemu detekcji może być prawdziwy. Przed wejściem do pomieszczenia sprawdź czy nic Ci nie zagraża.
Zawsze miej przy sobie detektor wielogazowy Multi Gas Clip.


Wraz z upływem czasu oraz kontaktem z różnymi substancjami w powietrzu detektory tracą swoje właściwości pomiarowe. Ich sygnał zmienia się na skutek zachodzących w nich reakcji i procesu starzenia. Dla odbiorcy widoczne jest to jako nieprawidłowy pomiar. Dlatego po pewnym okresie czasu detektor musi zostać ponownie wyregulowany aby jego sygnał odpowiadał podanej substancji wzorcowej. Porównanie sygnału detektora ze wzorcem nazywamy kalibracją lub wzorcowaniem, a samą regulację detektora aby sygnał był prawidłowy adjustacją. Nazwy te nie są przypadkowe i zostały opisane w Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrologii Prawnej (wyd. Główny Urząd Miar).
Współczesne systemy mają zakodowane w pamięci maksymalne czasookresy kalibracji, o których przypominają odpowiednią sygnalizacją. Trzeba jednak pamiętać, że są to okresy przewidziane dla pracy sensora w czystych warunkach. Na obiektach rzadko mamy czyste powietrze pozbawione różnych substancji i śmieci więc często wiele urządzeń wymaga częstszej kalibracji niż wynika to z założeń producenta. Dodatkowo w trakcie eksploatacji mogą występować chwilowe stężenia o bardzo wysokich wartościach lub mogą się pojawiać substancje zatruwające (czyli substancje degradujące element sensoryczny). W wielu typach sensorów zachodzą reskcje fizyko-chemiczne co powoduje, że im częstszy i intensywniejszy kontakt z różnymi substancjami tym wymagany czasookres kalibracji może być krótszy. Oznaki konieczności wcześniejszej kalibracji można wykryć jedynie podczas prawidłowo wykonanego przeglądu technicznego z użyciem odpowiednich gazów (dopasowanych do danego detektora), podawanych w odpowiedni sposób.
Sytuacje wymagające wcześniejszej kalibracji detektora:

Czynniki wpływające na degradację sensora:

Kalibrację detektorów typu PolyGard2 lub PolyXeta2 można wykonać w miejscu instalacji detektora (serwis terenowy) jak i przesyłając moduł sensora do laboratorium P.T.SIGNAL. Wybierając opcję wysyłki urządzeń warto pamiętać o zabezpieczeniu obiektu np. za pomocą zapasowych modułów sensorycznych dostępnych w ofercie.
Czasookresy kalibracji detektorów zależą od typu zastosowanego sensora i są dostępne w instrukcji obsługi Państwa systemu detekcji gazów.

Przegląd techniczny systemu detekcji gazów.

System detekcji gazów składa się z szeregu elementów oraz połączeń, które muszą pracować prawidłowo aby chronić obiekt. Przegląd techniczny to zespół czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji systemu polegających na sprawdzeniu poprawności działania, pomiaru oraz reagowania systemu detekcji gazów. Jest to najważniejsza czynność kontrolna potwierdzajaca działanie systemu jako całości, a tym samym poprawnej ochrony obiektu. Wykonywanie przeglądu technicznego wymaga nie tylko uprawnień, ale przede wszystkim doświadczenia i odpowiedniej wiedzy co oznacza, że nie powinno być wykonywane przez przypadkowe osoby. Przegląd wykonany przez osobę bez wymaganych uprawnień jest nieważny i skutki tego obciążają zarządzającego obiektem. Do wykonania przeglądu technicznego niezbędne jest także odpowiednie wyposażenie i gazy testowe do odpowiednich stężeniach dopasowanych do danych detektorów.
Regularny przegląd techniczny systemu detekcji gazów jest wymagany przez obowiązujące regulacje prawne w zakresie budowlanym, ochrony przeciwpożarowej i BHP, instrukcję obsługi systemu, a nawet przez ubezpieczyciela obiektu.
Czynności których nie należy wykonywać w stosunku do urządzeń detekcyjnych:

Obowiązujace regulacje prawne i inne wymogi:

Kompleksowa obsługa serwisowa systemów detekcji MSR-Care

Kompleksowa obsługa serwisowa systemów detekcji MSR-Care.

Państwa czas jest cenny, a system detekcji jest tylko jedną z instalacji w Państwa obiekcie. Rozumiemy to i dlatego stworzyliśmy program kompleksowej obsługi serwisowej MSR-Care, która obejmuje wszystkie okresowe czynności konieczne do wykonania, w prostej formie i zryczałtowanej, łatwej do ujęcia w budżecie, cenie. Dzieki takiemu rozwiązaniu nie musicie Państwo pamiętać o terminach wykonania kolejnych czynności ani kalkulować kosztów. Opiekujemy się Państwa systemem, a jedyne dodatkowe koszty pojawiają się tylko wtedy gdy jakiś element wymaga wymiany.
Zalety programu MSR-Care:

* - kalibracje między przewidywanymi okresami mogą być spowodowane różnymi czynnikami i ich częsty wymóg może być oznaką nieprawidłowej instalacji. W takim przypadku umowa może zostać zweryfikowana po pierwszym okresie eksploatacji, w szczególności gdy detektor jest zainstalowany w trudnodostępnym miejscu.

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL