P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicSystemy detekcji gazów i oparów MSR-Electronic.

Systemy detekcji gazów MSR PolyGard2 to wszechstronność zastosowań


System detekcji gazów to kompletna instalacja do wykrywania i pomiaru gazów w danym obiekcie. Różne obiekty mają różne wymogi i potrzeby. Mniej skomplikowane systemy detekcji chroniące jedno lub dwa pomieszczenia zapewniają lokalną ochronę (wykrycie gazu, sygnalizację i reakcję urządzeń zabezpieczających np. zaworu odcinającego). Niedrogie konfiguracje oparte na klasycznym systemie centralka-detektor pozwalają na ekonomiczne korzyści, ale już w cyfrowej technologii nawet dla tak małych instalacji.

Większe budyki lub zakłady posiadają więcej pomieszczeń wymagających różnego rodzaju ochrony np. akumulatorownia, chłodnia i kotłownia. W takich obiektach lokalna sygnalizacja w danym pomieszczeniu jest niewystarczająca i nie zapewnia należytej ochrony dlatego rozwiązaniem są cyfrowe systemy detekcji gazów MSR pozwalające na łączenie różnych rodzajów detektorów w jednym systemie, umożliwiające lokalne sterowanie i sygnalizację, ale jednocześnie zapewniające centralny nadzór nad systemem detekcji gazów (np. w pomieszczeniu dyspozytorni czy ochrony). Takie rozwiązanie zapewnia zarówno lokalną ochronę (np. odcięcie gazu w kotłowni), a jednocześnie przesłanie informacji do dyspozytora o alarmie systemu detekcji gazów w kotłowni.

Systemy detekcji MSR PolyGard2 mogą łączyć w sobie różne detektory (na różne gazy) i zapewniać zróżnicowane sterowanie (programowalne - cyfrowe). Ponad 50 dostępnych substancji umożliwia dopasowanie systemu detekcji do nawet najbardziej wymagającej aplikacji, a gdyby nawet w ofercie MSR nie było jakiegoś gazu to PolyGard2 pozwala na dołączenie detektorów innych producentów. Jednocześnie system detekcji gazów umożliwia przesłanie danych do systemów nadzoru obiektu np. BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) za pomocą cyfrowego wyjścia RS485 Modbus RTU. Daje to ogromne możliwości i nieskrępowaną lekkość w projektowaniu systemu detekcji.