P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Electronic
MSR-Electronic

Detektory gazów MSR-ElectronicSystemy detekcji gazów i oparów MSR-Electronic.

Systemy detekcji gazów MSR PolyGard2 to wszechstronność zastosowań


System detekcji gazów to kompletna instalacja do wykrywania i pomiaru gazów w danym obiekcie. Różne obiekty mają różne wymogi i potrzeby. Mniej skomplikowane systemy detekcji chroniące jedno lub dwa pomieszczenia zapewniają lokalną ochronę (wykrycie gazu, sygnalizację i reakcję urządzeń zabezpieczających np. zaworu odcinającego). Niedrogie konfiguracje oparte na klasycznym systemie centralka-detektor pozwalają na ekonomiczne korzyści, ale już w cyfrowej technologii nawet dla tak małych instalacji.
Większe budyki lub zakłady posiadają więcej pomieszczeń wymagających różnego rodzaju ochrony np. akumulatorownia, chłodnia i kotłownia. W takich obiektach lokalna sygnalizacja w danym pomieszczeniu jest niewystarczająca i nie zapewnia należytej ochrony dlatego rozwiązaniem są cyfrowe systemy detekcji gazów MSR pozwalające na łączenie różnych rodzajów detektorów w jednym systemie, umożliwiające lokalne sterowanie i sygnalizację, ale jednocześnie zapewniające centralny nadzór nad systemem detekcji gazów (np. w pomieszczeniu dyspozytorni czy ochrony). Takie rozwiązanie zapewnia zarówno lokalną ochronę (np. odcięcie gazu w kotłowni), a jednocześnie przesłanie informacji do dyspozytora o alarmie systemu detekcji gazów w kotłowni. Systemy detekcji MSR PolyGard2 mogą łączyć w sobie różne detektory (na różne gazy) i zapewniać zróżnicowane sterowanie (programowalne - cyfrowe). Ponad 50 dostępnych substancji umożliwia dopasowanie systemu detekcji do nawet najbardziej wymagającej aplikacji, a gdyby nawet w ofercie MSR nie było jakiegoś gazu to PolyGard2 pozwala na dołączenie detektorów innych producentów. Jednocześnie system detekcji gazów umożliwia przesłanie danych do systemów nadzoru obiektu np. BMS (Building Management System) lub SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) za pomocą cyfrowego wyjścia RS485 Modbus RTU. Daje to ogromne możliwości i nieskrępowaną lekkość w projektowaniu systemu detekcji.

Systemy detekcji gazów dla kotłowni

KOTŁOWNIE

Systemy detekcji gazów dla hal ogrzewanych nagrzewnicami

HALE OGRZEWANE NAGRZEWNICAMI

Systemy detekcji gazów dla garaży

GARAŻE

Systemy detekcji gazów dla stacji kontroli pojazdów (SKP) i warsztatów

STACJE KONTROLI POJAZDÓW I WARSZTATY

Systemy detekcji gazów dla stacji paliw

STACJE I BAZY PALIW

Systemy detekcji gazów dla stacji tankowania wodoru

STACJE TANKOWANIA WODORU

Systemy detekcji gazów dla rafinerii

OBIEKTY PETROCHEMICZNE

Systemy detekcji gazów dla sieci, tłoczni i obiektów gazowych

SIECI, TŁOCZNIE, STACJE I OBIEKTY GAZOWE

Systemy detekcji gazów dla przemysłu

PRZEMYSŁ

Systemy detekcji gazów dla ładowalni akumulatorów

ŁADOWALNIE AKUMULATORÓW

Systemy detekcji gazów dla chłodni amoniakalnych

CHŁODNIE AMONIAKALNE

Systemy detekcji gazów dla chłodni CO2

CHŁODNIE CO2

Systemy detekcji gazów dla chlorowni, stacji uzdatniania wody i basenów

CHLOROWNIE I STACJE UZDATNIANIA

Systemy detekcji gazów dla biogazowni

BIOGAZOWNIE

Systemy detekcji gazów dla oczyszczalni ścieków

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Systemy detekcji gazów dla układów klimatyzacji

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Systemy detekcji gazów dla sal wykładowych, kinowych, teatralnych i szkół

SALE WYKŁADOWE I KONFERENCYJNE

Systemy detekcji gazów dla szpitali, klinik i magazynów tlenu

SZPITALE I MAGAZYNY TLENU

Systemy detekcji gazów dla sterylizatorni

STERYLIZATORNIE

Systemy detekcji gazów dla browarnictwa i przemysłu spirytusowego

BROWARNICTWO I PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

Systemy detekcji gazów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Systemy detekcji gazów dla pomieszczeń inwentarskich i hodowli zwierząt.

POMIESZCZENIA INWENTARSKIE I HODOWLA ZWIERZĄT

Systemy detekcji gazów dla laboratoriów

LABORATORIA

Systemy detekcji gazów dla rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia z SF6

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE Z SF6

Systemy detekcji gazów dla statków i obiektów hydrotechnicznych

STATKI I OBIEKTY MORSKIE