1. Strona główna
  2. Detektory gazów
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL - przemysł spożywczy

Systemy detekcji gazów dla rolnictwa i przemysłu spożywczego

Sprawdź powiązane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- przechowalnie warzyw i owoców, pieczarkarnie, spulchnianie (kontrola poziomu tlenu O2)
- przechowalnie warzyw i owoców (etylen C2H4)
- przechowalnie warzyw i owoców, pieczarkarnie (ditlenek węgla CO2)


DETEKTORY SAMODZIELNE


SINGLE POINT CONTROLLER (SPC)

Detektor Single Point Controller (SPC) to autonomiczny i samodzielny czujnik gazu nie wymagający żadnej centrali. Do pracy wymaga jedynie zasilania. Prosty w montażu. Szczególnie polecany do małych pomieszczeń z lokalną sygnalizacją zagrożenia. W zależności od wersji urządzenie może wykrywać różne gazy oraz może mieć różne wyposażenie i obudowy.

Dostępne gazy:
TLEN (O2)
ETYLEN (C2H4)
DITLENEK WĘGLA (CO2)
i inne...

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny sensor
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (standardowa z tworzywa sztucznego, kanałowa, ze stali nierdzewnej)
- wyjścia sterujące dla innych urządzeń lub sygnalizatorów
- wbudowana sygnalizacja optyczna i/lub akustyczna
- zasilanie 24VDC lub 230VAC

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Single Point Controller (SPC)


SYSTEMY ROZBUDOWANE


PolyGard® 2 GAS CONTROLLER 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocześniejsza cyfrowa centrala systemu detekcji gazów zaprojektowana aby zapewnić wymaganą funkcjonalność w każdej aplikacji, zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalności.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 96 detektorów cyfrowych PolyGard® 2 używając standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywających dowolne gazy, 4 dowolnie ustawianych progów alarmowych (4 wyjścia stykowe SPDT), pamięć zdarzeń, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard® 2 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom SIL2!
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyjścia stykowe (za pomocą modułów rozszerzających lub opcjonalnych wyjść w detektorach), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wyświetlacz (centrala) z możliwością blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony.

Schematy:

PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy   PolyGard<sup>®</sup> 2 schemat poglądowy

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wyświetlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT

PolyXeta® 2 (PX2)

Detektor PolyXeta® 2 (PX2) to cyfrowy detektor przeznaczony do stref zagrożenia wybuchem Ex współpracujący z centralami Gas Controller (GC). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Detektor występuje w 2 wersjach z wyświetlaczem i bez. Model z wyświetlaczem podczas alarmu zmienia kolor z zielonego na czerwony co już z daleka pozwala zydentyfikować stan zagrożenia. Detektory mogą pracować w strefie 1 i 2, w zależności od modelu i spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa SIL2. Urządzenia są wyposażone w wymienne moduły sensoryczne dzięki czemu ich eksploatacja jest łatwiejsza i bardziej ekonomiczna.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) pentan (C5H12) tlenek węgla (CO) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) heksan (C6H14) tlenek azotu (NO) octan etylu (CH3COOC2H5)
acetylen (C2H2) toluen (C7H8) ditlenek azotu (NO2) metylo-etylo-keton (C4H8O)
etylen (C2H4) heptan (C7H16) ditlenek siarki (SO2) aceton ((CH3)2CO)
propan (C3H8) LPG siarkowodór (H2S) metanol (CH3OH)
butan (C4H10) opary benzyny chlor (Cl2) propanol (C3H8O)
cyklopentan (C5H10) paliwo lotnicze JP8 amoniak (NH3) izopropanol ((CH3)2CHOH)
izopentan (C5H12) tlen (O2)

Najważniejsze cechy i opcje:
- wymienny moduł sensoryczny
- konfigurowalne progi alarmowe
- różne opcje obudowy (z wyświetlaczem lub bez)
- zmienny kolor podświetlenia
- opcjonalne wyjścia stykowe dla lokalnych urządzeń
- opcjonalnie obudowa Ex dem[ib] umożliwiająca otwarcie urządzenia nawet w strefie zagrożenia

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyXeta II (PX2)


PolyGard® GAS CONTROLLER 05 (GC05)

Gas Controller 05 (GC05) to nowoczesna centrala systemu detekcji gazów o ogromnych możliwościach.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalności.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 98 detektorów cyfrowych PolyGard® używając standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywających dowolne gazy, 5 dowolnie ustawianych progów alarmowych (5 wyjść stykowych SPDT, 4 progi alarmowe oraz awaria), 2 wyjścia analogowe 4-20mA, 4 wejścia analogowe 4-20mA i pamięć zdarzeń, LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci wartości pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do połączenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), możliwość przyłączenia do 98 detektorów analogowych (za pomocą modułów rozszerzających), 30 wyjść stykowych (za pomocą modułów rozszerzających), 12 wyjść analogowych 4-20mA (za pomocą modułów rozszerzających), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wyświetlacz (centrala) z możliwością blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony, opcja podłączenia drukaraki (za pomocą modułu drukarki).

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 05 (GC05)
Urządzenia powiązane:
Detektor cyfrowy PolyGard (ADT) Detektor analogowy microGard (MA) Moduł rozszerzeń (EP05) Moduł drukarki (PR05) Moduł Modbus (MOD05) Zdalny wyświetlacz (RCP05) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
   ADT        MA       EP05     PR05    MOD05    RCP05      WH        BL       WH/BL      WT

PolyGard® (ADT)

Detektor PolyGard® (ADT) to cyfrowy detektor przeznaczony do stref niezagrożonych wybuchem współpracujący z centralami Gas Controller (GC). Do komunikacji z centralą używany jest sprawdzony i bezpieczny standard RS485. Detektor może być wyposażony w różne obudowy (z tworzywa, z diodami LED, z wyświeltaczem, ze stali nierdzewnej lub do pracy w kanałach wentylacyjnych). Urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą stabilnością i długą żywotnością sensorów. Różnorodność możliwych opcji detektora pozwala na jego stosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach.

Możliwe gazy i opary:

wodór (H2) paliwo lotnicze JP8 ditlenek siarki (SO2) alkohol etylowy (C2H5OH)
metan (CH4) freony (HFC) heksafluorek siarki (SF6) octan etylu (CH3COOC2H5)
etylen (C2H4) amoniak (NH3) fluor (F2) izopropanol ((CH3)2CHOH)
propan (C3H8) ditlenek węgla (CO2) fluorowodór (HF) aceton ((CH3)2CO)
butan (C4H10) tlen (O2) brom (Br2) metanol (CH3OH)
pentan (C5H12) ozon (O3) chlor (Cl2) aldehyd mrówkowy (CH2O)
benzen (C6H6) tlenek azotu (NO) ditlenek chloru (ClO2) tlenek etylenu (C2H4O)
heksan (C6H14) ditlenek azotu (NO2) chlorowodór (HCl) acetonitryl (C2H3N)
toluen (C7H8) podtlenek azotu (N2O) fosforowodór (PH3) metylo-etylo-keton (C4H8O)
heptan (C7H16) tlenek węgla (CO) cyjanowodór (HCN) fosgen (COCl2)
ksylen (C8H10) siarkowodór (H2S) monosilan (SiH4) lotne związki organiczne (VOC)
oktan (C8H18)

Najważniejsze cechy i opcje:
- różne obudowy: z tworzywa, z diodami LED, z wyświeltaczem, ze stali nierdzewnej lub do pracy w kanałach wentylacyjnych
- opcjonalne dodatkowe wyjścia stykowe w detektorze dla lokalnych urządzeń
- opcjonalny wbudowany sygnał dźwiękowy
- opcjonalne podgrzewanie detektora
- możliwe różne rodzaje sensorów: półprzewodnikowe, elektrochemiczne, katalityczne, podczerwone, fotojonizacyjne

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa PolyGard (ADT)


AKCESORIA
SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczny (WH).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB i 108dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczny (WH)

Sygnalizator optyczny (BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC
- różne kolory obudowe: czerwony, pomarańczowy, biały, zielony, niebieski

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator optyczny (BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe głośności 98dB
- 32 rodzaje dźwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)


LAMPY OSTRZEGAWCZE (WT)

Tablice ostrzegawcze (WT).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 100000 godzin pracy
- różne opcje sygnalizacji świecenie stałe lub mruganie
- różne kolory podświetlenia (standard: czerwony; opcjonalnie: pomarańczowy, zielony, niebieski)
- różne wielkości tablic
- jedno- lub dwustronne
- opcjonalnie sygnał akustyczny

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogową urządzenia -> Karta katalogowa tablica ostrzegawcza (WH/BL)

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.