1. Strona główna
  2. Detektory gazów
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL - hale z nagrzewnicami

Systemy detekcji gazów dla hal ogrzewanych nagrzewnicami gazowymi

SprawdĽ powi±zane regulacje prawne: PRAWO

Najczęstsze przykładowe zagrożenia gazowe:
- metan (CH4) - główny składnik gazu ziemnego
- propan-butan (LPG) - gaz płynny
- tlenek węgla (CO) - czad, produkt nieprawidłowego spalania

PolyGard® 2 GAS CONTROLLER 06 (GC06)

Gas Controller 06 (GC06) to najnowocze¶niejsza cyfrowa centrala systemu detekcji gazów zaprojektowana aby zapewnić wymagan± funkcjonalno¶ć w każdej aplikacji, zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz spełnić surowe normy bezpieczeństwa.
Występuje w wersji standardowej oraz z licznymi opcjami dodatkowymi, dzięki którym można zbudować system o niespotykanej funkcjonalno¶ci.
W standardzie:
Może obsługiwać nawet 96 detektorów cyfrowych PolyGard® 2 używaj±c standardu komunikacyjnego RS-485 wykrywaj±cych dowolne gazy, 4 dowolnie ustawianych progów alarmowych (4 wyj¶cia stykowe SPDT), pamięć zdarzeń, 4 LED aktualnego stanu centrali (zasilanie, awaria, alarm 1, alarm 2), 6 przycisków sterowniczych i przejrzyste, intuicyjne menu, montaż na szynę TS35.
Norma wymaga poziomu SIL1? PolyGard® 2 idzie o krok dalej i gwarantuje poziom SIL2!
Możliwe rozszerzenia:
Optyczna sygnalizacja braku zasilania, port USB do odczytu pełnej pamięci warto¶ci pomiarowych oraz zdarzeń, interfejs z protokołem Modbus do poł±czenia z innymi systemami np. Building Management System (BMS), interfejs protokołu TLS, opcja montażu na drzwiach (np. rozdzielnicy), 32 wyj¶cia stykowe (za pomoc± modułów rozszerzaj±cych lub opcjonalnych wyj¶ć w detektorach), zasilanie rezerwowe, dodatkowy wy¶wietlacz (centrala) z możliwo¶ci± blokady dostępu np. do pomieszczenia ochrony.

Schematy (standardowy i rozbudowany):

PolyGard® 2 schemat dla kotłowni   PolyGard® 2 schemat dla kotłowni rozbudowany

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia -> Karta katalogowa Gas Controller 06 (GC06)

Urz±dzenia powi±zane:
Detektor cyfrowy PolyGard® 2 Detektor cyfrowy PolyXeta® 2 Moduł rozszerzeń (EP06) Moduł przedłużenia linii (REP05) Moduł Modbus (MOD06) Zdalny wy¶wietlacz (RCP) Sygnalizator akustyczny (WH) Sygnalizator optyczny (BL) Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL) Lampa ostrzegawcza (WT)
PolyGard2  PolyXeta2   EP06     REP05    MOD05     RCP       WH         BL       WH/BL      WT


ZAWORYEVRM

Zawory EVRM dedykowane do systemów detekcji występuj± w różnych wersjach w zależno¶ci od zapotrzebowania. Zawór charakteryzuje się lekk± i zwart± konstrukcj± oraz niewielkimi rozmiarami elementu wykonawczego. Cewka elektromagnetyczna wymaga niewielkiego pr±du w stosunku do podobnych produktów co ułatwia sterowanie i zwiększa niezawodno¶ć systemu bezpieczeństwa. Zawór nie wymaga dodatkowych kluczy, a otwarcie zaworu następuję tylko ręcznie (¶wiadomie).

Dostępne ¶rednice, wersje i opcje:
- dostępne ci¶nienia robocze niskie 0,6bar (60kPa) lub ¶rednie 6bar (600kPa)
- dostępne możliwo¶ci zasilania 12VDC, 24VAC, 24VDC, 110VAC, 230VAC (dla MSR PolyGard)
- dostępne ¶rednice
  gwintowane: 15 (½")*; 20 (¾")*; 25 (1"); 32 (1¼"); 40 (1½"); 50 (2")
  * - dostępne tylko w wersji 0,6bar
  kołnierzowe: 40; 50, 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300
- wersja dla biogazu (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja dla gazu koksowniczego (wykonany ze stali nierdzewnej)
- wersja do stref zagrożenia wybuchem (ATEX) strefa II 3 G D, Ex n A II T4 X
Producent: Elektrogas
Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia -> Karta katalogowa zawór EVRM


AKCESORIA


SYGNALIZATORY (WH, BL, WH/BL)

Sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL).

Najważniejsze cechy i opcje:
- zasilanie 24VDC lub 230VAC
- 2 możliwe gło¶no¶ci 98dB
- 32 rodzaje dĽwięków w tym ton DIN

Dokumenty:
Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia -> Karta katalogowa sygnalizator akustyczno-optyczny (WH/BL)

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.