1. Strona główna
  2. Detektory gazów
  3. Usługi i serwis
  4. Dla projektantów
  5. Dla wykonawców
  6. O firmie

P.T.SIGNAL - o nas

My o nas


"Przez profesjonalizm do zaufania". Na Państwa zaufanie pracujemy już od 1993 roku. To całkiem sporo i dziękujemy Państwu za to, że od tylu lat pozwalacie naszym specjalistom dbać o tak ważne elementy, jakimi s± systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo, dla firmy funkcjonuj±cej w takiej branży, to czas pozwalaj±cy na pewn± ocenę fachowo¶ci i rzetelno¶ci.

Zaczynali¶my skromnie, by stopniowo poszerzać nasz± ofertę i zasięg działania, aż do dzisiejszych rozmiarów. Jednak najważniejsze dla nas jest to, aby utrzymać pasję i powołanie towarzysz±ce każdemu nowo-tworz±cemu się przedsiębiorstwu wraz z zachowaniem skrupulatno¶ci, przy realizowaniu procedur zwi±znych z bezpieczeństwem. Z czasem i w miarę rozrastania się, wiele firm traci t± pierwotn± wizję. Dla nas jest ona motorem działania i ci±głego doskonalenia.

Wprowadzamy nowe technologie, usprawniamy procedury, doskonalimy nasze umiejętno¶ci i przekazujemy Wam nowo¶ci w zakresie eksploatacji i modernizacji istniej±cych rozwi±zań. Wierzymy, że nasza wspólna przyszło¶ć może być bezpieczna. Zadbajmy o to razem.

© 2015 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów.